Prosjekt:
Oppgradering av Port Rigmar, den gang var navnet Rigmar 301

Olesen Consult HVAC AS, har i perioden august 2002 – august 2003 gjennomført et prosjekt der hovedoppgaven var støyreduksjon, innvendig og utvendig på den oppjekkbare boligplattformen Rigmar 301. Den oppjekkbare innretningen Rigmar 301 ble opprinnelig bygd i Singapore i 1979. I 1992 ble den modifisert i Brevik (Norge) og har siden blitt brukt som offshore hotell, med 288 sengeplasser + 48 sengeplasser for mannskap. Innretningen er konstruert for vanndybder opp til 82 m

Den eies per i dag av Awilco-gruppen, og drives av Ocean Rig AS.

Det ble ved denne anledningen målt luftmengder og støynivå over hele riggen, innvendig og utvendig, for å gi eierne status/løsning på luft og støy problematikken.

Deretter ble det installert:

1.      Lydfelle-elementer i ventilasjonen til boligkvarteret.

2.      Lyddempende materialer innvendig i motorrom på de to kranene om bord.

3.      Lyddempere på eksosen til kranene.

4.      Nye kjøledisker til messen med støynivå på max 50dB(A).

5.      Ny avtrekksvifte for vaskeri.

6.      Nye avtrekksvifter for boligkvarter, 4stk.

7.      Ny avtrekksvifte for bakerovn.

8.      Nye reguleringsspjeld av typen Iris spjeld og nye elektrisk styrte brannspjeld.

9.      Nye vanntette inntaksrister.

10.  Nye filter, av typen EU7 i alle friskluftinntak.

11.  Hovedinntak for boligkvarter har også grovfilter EU3 før finfiltrene.

12.  Saltvannskjølt kjøleanlegg til vaskeriet, på henholdsvis 33Kw.

13.  Eget avtrekksanlegg på 48000m3/h for å fjerne 600KW med varme fra en elektrisk motstand.

14.  Nye rustfrie/brannklassifisert dører i hele boligkvarteret.

15.  Vanntette luker for avkast.

16.  Nye avtrekksventiler, kanaler og lydfeller i ”main deck” i boligkvarter.

17.  Pluss masse annet utstyr.

Olesen Consult HVAC as har ved flere anledninger benyttet innvendige lydfelle-elementer til bruk i ventilasjonskanaler, dette ble også utført i kanalene som går til/fra lugarene om bord på Rigmar 301.

Dette resulterte i at støynivået gikk fra et minimum på 52dB(A) til et maks på 40dB(A), noe som er likt eller bedre enn gjeldende krav for nye anlegg/installasjoner.

 

Fordelen med slike lydfelleelementer er at en ikke trenger utvendig plass da alt plasseres innvendig i selve ventilasjonskanalen, om kanalen er rund eller rektangulær har ingen betydning.

 

Når målingene ble foretatt så var støynivået utvendig på henholdsvis 76dB(A) og laveste 58dB(A).

Støyen utvendig kom fra kraner som ble brukt til lossing og lignende, samt nærliggende installasjoner som i dette tilfellet var Valhall feltet.

Dette resulterte i at utvendig støynivå påvirket målingene slik at støyen fra ventilasjonen var lavere enn totalt støynivå i lugaren.

 

Som et eksempel: På et tidspunkt, uten kraner i gang, uten nevneverdig støy fra nabo rigg etc, var vi nede i 34dB(A) i de lugarene vi rakk å måle under disse omstendighetene.

Det var ikke ofte det var ”stille” utenfor, men totalt sett er vi fornøyd med å ha fått støyen ned til et nivå der personellet er fornøyd.

I 1 etg, der messen og oppholdsrommene er, var det ønskelig å opprettholde en høy luftmengde uten å måtte installere nye kanaler i fra vifterom og ned.

Med ny avtrekksvifte som hadde større luftmengde/trykk fikk vi opp avtrekks-luftmengden til et akseptabelt nivå, samtidig som vi innstallerte nye ventiler og lydfeller gjorde at vi holdt støynivået nede på et nivå som er overholder kravene og mer.
 

Denne viften hadde for liten luftmengde og trykk slik at den ble erstattet med en ny større vifte, som ga de luftmengder som var ønskelig.

 

Vi forandret i samme henseende viftens stilling, viften var montert i en lite ønskelig retning.

Dette førte til at en fikk mye større trykktap enn nødvendig, og det fikk vi ordnet med den nye viften.

 

Vi gikk også vekk fra reimdrift da det er kun et ekstra vedlikeholdspunkt.

Vi prøver alltid å levere vifter med direkte drift og frekvensomformer da det gir minst vedlikehold samt det er lettere å regulere til ønsket luftmengde til ønsket tid.

 

Nede i under etg var det plassert en motstand på 600KW, denne ble brukt til å ta opp ”strømmen” som blir produsert når de elektriske motorene bremser riggen når den senkes.

Denne varmen som ble utviklet, måtte fjernes.

Dette løste vi med å montere en spesiell avtrekkshette med 5 sirkulasjonsvifter over hele motstanden, og en stor avtrekksvifte som fjerner den varme luften ut fra rommet.

   Les mer om prosjektet her, last ned pdf  (1,2 Mb)

 

 

 

Avtrekksvifte før

 

Avtrekksvifte etter